První ročník soutěže - SOUTĚŽ JE UKONČENA
Bílé moře Česka

Letní soutěž pro školáky, kterou pořádá Společnost mladých agrárníků České republiky

Bílé moře Česka  je soutěž pro první stupeň základních škol v České republice a je důkazem, že se dá aktivně propojit nezisková organizace - Společnost mladých agrárníků České republiky a ústřední orgán státní správy - Ministerstvo zemědělství České republiky. Soutěž pořádá Společnost mladých agrárníků České republiky za podpory Ministerstva zemědělství. Soutěž je zaměřená na vytvoření nejlepšího reklamního plakátu podporující spotřebu potravin živočišného původu s důrazem na českou produkci potravin. Pořadatelé soutěže si kladou za cíl, zvýšení povědomí o české produkci potravin. Jedním z mnoha důvodů pořádání soutěže, je aby si naši zákazníci více uvědomili původ potravin, které kupují pro sebe, ale i pro vlastní děti. Nejlepší práce budou vystaveny v Praze v budově ministerstva zemědělství.

Podpora českých potravin živočišného původu. Soutěž má za cíl zvýšení povědomí o zemědělské produkci na venkově

Popis soutěže

V průběhu měsíce řijna organizátoři elektronickou poštou obeslali školy s nabídkou účasti v soutěži.  Soutěže je možné zúčastnit se až do 29. listopadu 2019. Účastníci soutěže mohou své práce:

Buď

a) Zaslat fotogragfii/scan prostřednictvím formuláře, který je níže 

nebo

b) Zaslat vytvořený obraz na adresu František Němec, Netín 78, 594 44, Radostín nad Oslavou.

nebo

c) Zaslat fotografii/scan e-mailem na adresu broz@smacr.cz

 

Tříčlenná hodnotící komise vybere vítězné práce po ukončení uzávěrky soutěže a následně prostřednictvím webu oznámí výsledky a výherce, které zároveň obešle s oznámením o výsledku soutěže. Veškeré práce budou také na facebooku  Bílé moře Česka., kde budou moci sami žáci a rodiče hlasovat a tím se stanou čtvrtým členem komise (díla zaslaná prostřednictvím pošty budou námi vyfocena a následně sdílena). 

Vítěz soutěže získá denní pobyt na Farmě rodiny Němcovy https://www.farmanemcova.cz/, s následujícím programem:

 1. Exkurze na farmě s přímým kontaktem s hospodářskými zvířaty.
 2. Ukázky zemědělské techniky s vyjížďkami.
 3. Projížďky na koni.
 4. Celodenní ochutnávky potravin živočišného původu a dalších produktů zemědělské prvovýroby.

Další nejlepší práce (2. až 7. místo) v pořadí získají hodnotné ceny, které předají členové Společnosti mladých agrárníků přímo žákům v ohodnocených třídách včetně přednášky o zemědělství s možností ochutnávky. Hodnotné ceny pro 2. až 7. místo jsou např: balónky, hrnečky, badmintová sada, šňůrkové batohy, pastelky, propisovací tužky, obyčejné tužky, reflexní páska apod. 

Výsledky soutěže budou oznámeny nejdéle 2.12.2019

 

Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je Společnost mladých agrárníků ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
 2. Soutěž je určená pro školní třídy prvního stupně základních škol v ČESKÉ REPUBLICE
 3. Předmětem soutěže je reklamní plakát na podporu spotřeby českého mléka, masa a výrobků z uvedených surovin, vytvořený třídou.
 4. Práce hodnotí komise, složená ze zástupců SMA ČR a čtvrtým hodnotitelem budou lidé na facebooku
 5. Komise určí sedm vítězných tříd v pořadí.
 6. První cenou je celodenní pobyt na farmě včetně dopravy.
 7. Další ceny jsou věcné dárky.
 8. Organizátoři nevyžadují osobní údaje nikoho z účastníků.
 9. Účast v soutěži je dobrovolná, ceny nejsou právně vymahatelné.
 10. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo změnit organizační pokyny v průběhu soutěže.

Další informace

V případě zaslání poštou, napište prosím, na druhou stranu Vašich prací e-mailovou adresu školy, označení třídy a tel. číslo, na kterém bude možno oznámit informaci o případné výhře v soutěži.

Soutěžíme

Vaše obrázky zasílejte na adresu:

FARMA RODINY NĚMCOVY s.r.o,
Netín 78
594 44 Radostín nad Oslavou

Popřípadě můžete obrázek odeslat formulářem níže.

Či zaslat na e-mail broz@smacr.cz

Soutěžní obrázky je nutné doručit nejpozději do 29.11.2019 jedním ze zvolených způsobů

 

 

(např: info@domena.cz)
(soubor s maximální velikostí 32 MB, soubor s příponou swf, jpg, jpeg, gif, png, ...)

 

Projekt vznikl za spolupráce Ministerstva zemědělství a Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s.

Vážení soutěžící,

velmi nás potěšil zájem o naší soutěž, níže předkládáme výsledky soutěže:

 1. Místo Náměšť nad Oslavou, Základní škola Husova (plakát s modrým srdcem)
 2. ZŠ a MŠ Křižánky
 3. ZŠ a MŠ Libavá
 4. ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou 4.A
 5. ZŠ Netín
 6. ZŠ Hrochuv Týnec
 7. ZŠ a MŠ Zabrušany

naši hodnotileté neměli nelehký úkol, můžeme zodpovědně říci, že výsledky byly velmi vyrovnané a o konečném pořadí musel rozhodnout 4. hodnotitel.

Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům soutěže a těšíme se na shledání na školách!